BORANG TUNTUTAN DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN 2017Cek boleh ditukar TUNAI dari tempoh 2 MINGGU dari tarikh pembahagian Dividen.
09-622 1881 koguru.terengganu@gmail.comNOTA:
1. Dimaklumkan bahawa Anggota Lembaga Koperasi telah memutuskan adalah menjadi tanggungjawab setiap anggota Koperasi untuk membayar zakat berdasarkan jumlah wang simpanan anggota di Koperasi.
2. Anggota yang tidak mengisi borang ini dianggap bersetuju dividen dimasukkan ke dalam Akaun Modal Yuran di KOGURU. Dividen akan mula dibayar mulai 5 Ogos 2018 hingga 30 September 2018.
3. Pembayaran cek dividen hanya dikeluarkan kepada anggota yang mendapat dividen RM50.00 ke atas sahaja.