BORANG TUNTUTAN DIVIDEN BAGI TAHUN KEWANGAN 2018


Cek boleh ditukar TUNAI dari tempoh 2 MINGGU dari tarikh pembahagian Dividen.
09-622 1881 koguru.terengganu@gmail.comNOTA:
1. Dimaklumkan bahawa Anggota Lembaga Koperasi telah memutuskan adalah menjadi tanggungjawab setiap anggota Koperasi untuk membayar zakat berdasarkan jumlah wang simpanan anggota di Koperasi.
2. Anggota yang tidak mengisi borang ini dianggap bersetuju dividen dimasukkan ke dalam Akaun Modal Yuran di KOGURU. Borang boleh mula diisi mulai 7 Julai 2019 hingga 29 Ogos 2019.
3. Pembayaran dividen hanya dikeluarkan kepada anggota yang mendapat dividen RM50.00 ke atas sahaja.