Pembiayaan Tawarruq KOGURU Terengganu

Panduan Borang Permohonan

1. Pastikan anda mengisi semua maklumat yang betul dan tepat.

2. Pastikan anda membuat semakan dengan teliti borang permohonan anda.

3. Pastikan anda menekan butang (Hantar) bagi menghantar borang permohonan.

4. Jenis-jenis Pembiayaan yang ditawarkan

5. Sila upload file slip gaji berformat .PDF sahaja ATAU email slip gaji terkini yang disahkan majikan

Email : koguru.terengganu@gmail.com

Faks : 09-6264358 / 09-6241850

Jenis Pembiayaan

Sila klik pada jenis pembiayaan yang ingin dipilih

Maklumat Peribadi

Langkah Pertama

Maklumat Tempat Kerja

Langkah kedua

Jumlah Bersih Diperlukan

Tempoh Tebusan

MAKLUMAT PEMBAYARAN

Muat Naik Dokumen

Muat Naik Slip Gaji Terkini

Sila pastikan anda telah mengisi No. K/Pengenalan sebelum menekan butang di bawah.

Upload Slip Gaji

Tandatangan Borang Persetujuan

Unfortunately, your browser is currently unsupported by our web application. We are sorry for the inconvenience. Please contact us at 09-622 1881 for further instruction.

Surat Tawaran

Tick Jika Anda Setuju

Aku Janji Wa'd

Tick Jika Anda Setuju

Surat Pelantikan Wakil

Tick Jika Anda Setuju

Kontrak Jualan Murabahah

Tick Jika Anda Setuju

Ikrar Pemohon

Saya dengan ikhlas REDHA bersetuju membuat bayaran melalui potongan gaji mengikut terma dan syarat koperasi termasuk upah perkhidmatan, sumbangan Tabung Jariah yang dikenakan sehingga semua pembiayaan saya selesai dijelaskan.

Sekiranya saya diberhentikan kerja atau ditamatkan perkhidmatan, bankrap dan lain-lain maka baki pembiayaan tertunggak hendaklah ditolak dari yuran saya yang terkumpul di koperasi ini dan baki selebihnya hendaklah dituntut dari saya.

Persetujuan Pelanggan adalah merujuk kepada persetujuan semasa permohonan atas talian/online.

Tick Jika Anda Setuju